5 jaar volledige garantie

Bij aankoop van het Medicomfort matras heeft u recht op 5 jaar volledige garantie op productie- en materiaalfouten. Daarnaast hanteren wij de volgende afbouwende garantieregeling voor matrassen tot 8 jaar na aankoop:

5 jaar volledige garantie

5 jaar volledige garantie
Bij aankoop van het Medicomfort matras heeft u recht op 5 jaar volledige garantie op productie- en materiaalfouten. Daarnaast hanteren wij de volgende afbouwende garantieregeling voor matrassen tot 8 jaar na aankoop:

Beperkte garantie
5 tot 6 jaar na aankoop: 50% korting op de aanschaf van een nieuw matras
6 tot 7 jaar na aankoop: 30% korting op de aanschaf van een nieuw matras
7 tot 8 jaar na aankoop: 15% korting op de aanschaf van een nieuw matras

Garantievoorwaarden
De garantie geldt voor alle orders met natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 2 cm) veroorzaken . Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie.

De garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen met minder dan twee centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur, evenals een normale slijtage, vallen niet onder deze garantie.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling of beschadiging na levering vervallen tevens alle garantieaanspraken.

De bovenstaande aangegeven garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke u al heeft omtrent garantie en conformiteit.